Hoogfeest van Pinksteren

Op zondag 4 juni a.s., Pinksteren, zal de Hoogmis van 9.30 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom vocaal/instrumentaal door Hortus Musicus Religiosus worden verzorgd. Voorgangers bij deze Eucharistieviering zijn diaken Jan Foesenek en pastoor Paul Verbeek.

HMR zal onder leiding van Koert Damveld de viering verzorgen met de Missa brevis in G alla capella (Hob. XXII:3) van Joseph Haydn (1732-1809) voor koor, strijkers en orgel.

Ook klinken in de bezetting van koor, vocale soli, strijkers en orgel de pinkstersequentia “Veni Sancte Spiritus” van de Spaanse barokcomponist Francisco Valls (ca. 1670-1747) en het pinkstermotet “Schmücket das Fest mit Maien” van de Zuid-Duitse componist Andreas Hammerschmidt (ca. 1612-1675). Voorts is er gregoriaans door de schola cantorum o.l.v. Christian Blaha en er is gelegenheid voor samenzang. Organisten zijn Toine Jimkes aan het continuo-orgel en Janno den Engelsman aan het Ibach-hoofdorgel. De gebruikte kerkingangen zijn die aan de Kerkstraat en aan de Zuivelstraat.