In memoriam

Op maandag 30 januari, daags na zijn 79e verjaardag, overleed Adriaan van Roode, een man die in onze parochie en daarbuiten zo’n  markante plaats heeft ingenomen. De vele activiteiten die hij in Bergen op Zoom, de geboorteplaats van zijn vrouw Gertrude, sinds zijn pensionering in de afgelopen 15 jaar heeft ondernomen, sluiten aan bij alles wat hij, samen met haar tot 2001, “boven de rivieren”, al had gedaan.

Het echtpaar Van Roode woonde nog maar korte tijd in Bergen op Zoom en ik herinner me het moment dat Adriaan zich in 2002 als koorlid aanmeldde met daarbij de vraag of hij zingend iets voor HMR kon betekenen. Eén van de eerste dingen waarnaar hij vroeg was of ik me nog kon herinneren dat HMR bij hun huwelijksviering in de Lourdeskerk gezongen had. We zouden de Kleine Orgelmesse van Haydn gezongen hebben; in die tijd zongen we vaak “elders”, en genoemde mis behoorde en behoort nog steeds tot het standaardrepertoire. Ik kon daarom ook niet volmondig “ja” op die vraag antwoorden. Maar voor HMR bleek hij een bijzondere aanwinst. Eerstens als mens zoals hij was, warm, hartelijk en belangstellend. Bovendien een safe tenor met een bijzondere vaardigheid in het zingen van gregoriaans en met grote kennis van deze meest specifieke liturgische muziek. Maar ook breder: ik zie hem nòg zingend staan “stralen” tijdens de uitvoering van een Coronation-Anthem van Händel tijdens het Kerstconcert 2002.

Al staat de huwelijksviering van Adriaan en Gertrude me niet meer helder voor de geest, de erop volgende jaren des te meer. Zo was Adriaan van 2004 tot 2013 een gewaardeerd lid van het Algemeen Bestuur van HMR. In 2005, bij de herdenking van het 500e sterfjaar van de componist Jacob Obrecht, was hij de motor achter een tentoonstelling in het Markiezenhof rondom de beroemde stadgenoot. Hij was vanaf de jaren daarna een kritisch mede-samensteller van de adventsviering Lessons and Carols. Hij droeg binnen HMR zorg voor tekst- en programmaboekjes voor reguliere en bijzondere vieringen en concerten. Als neerlandicus en door zijn brede kennis van talen, grammatica, liturgie en gregoriaans in combinatie met zijn perfectionistische instelling, was hij altijd een zeer betrouwbare bron en vraagbaak binnen HMR. Alles moest bij een purist als Adriaan niet alleen tekstueel kloppen, maar ook muzikaal-liturgisch. Hij was tot op het laatst veelvuldig inzetbaar als zanger bij en coördinator van de cantor-diensten die in de Gertrudiskerk en de tehuizen plaatsvinden.

Zijn verdiensten voor het parochiewerk in den breedte was daarnaast heel divers: Adriaan maakte een aantal jaren deel uit van de voormalige PKC, de Contactgroep, de Commissie Beheer Gertrudiskerk, het Liturgisch Beraad en tot op het laatst van de redactie van inZOOMen. Met uiterste precisie werden door Adriaan de teksten van de ingebrachte artikelen geredigeerd. Ook was hij, samen met Gertrude, de laatste jaren acoliet bij uitvaarten die in de Gertrudiskerk plaatsvonden.

De Gertrudis Cultuurstichting mocht zowel van de bestuursleden Adriaan én Gertrude profiteren. De presentatie van het boekwerkje “Twaalf ambachten, één familie” op initiatief van de Gertrudis Cultuurstichting rondom het Rogier-orgel, vond plaats op 14 oktober j.l. Voor het grootste gedeelte was het geschrift tot stand gekomen door, zoals zo vaak, team-work van Adriaan en Gertrude (transcriptie). Het was een gelegenheid voor Adriaan waar hij nog vóór zijn ziekte ten volle van heeft kunnen genieten. Eerder was hij ook redactielid van het boek “Een magtig Toonwerk”, een monografie naar aanleiding van de restauratie van het Ibach-orgel. Deze boeken werden uitgegeven in samenwerking met de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.

Als redactielid en mede-auteur van het boekwerkje “24 Bergse Vromen” naar aanleiding van Bergen op Zoom 800 jaar stad, in 2012 tot stand gekomen door samenwerking van de Protestantse Gemeente en de Katholieke parochie, kon hij zich ten volle uitleven in het schrijven van bijdragen en in het redigeren van ingebrachte artikelen van anderen.

Ook de afscheidsviering op 4 februari in de Gertrudiskerk heeft Adriaan in de weken voor zijn overlijden geredigeerd en zijn wensen in het bijzonder aan Gertrude en zoon Steven kenbaar gemaakt. HMR heeft van harte daaraan gevolg gegeven, dankbaar voor wie hij was en om wat hij voor de kerk en de muziek heeft betekend. We zullen hem node missen en wensen Gertrude, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Dat Adriaan moge rusten in vrede.

pap 21-03-2014

Rede van Hans Smout, uitgesproken in crematorium Zoomstede