Muziek in de Gertrudiskerk

Zondag 19 november 9.30 uur
Eucharistieviering b.g.v. “Zondag van de kerkmuziek”

Bij het 125 jarig bestaan van de NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging) in 2003 werd voorgesteld jaarlijks op een zondag in november extra aandachtte besteden aan het belang van goede kerkmuziek. HMR heeft steeds jaarlijks aan deze oproep gevolg gegeven.

Op zondag 19 november zal in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom de “Zondag van de Kerkmuziek” een extra accent krijgen. Tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur zal, naast Nederlandse liturgische muziek, de Missa II van Benedictus Buns (1642-1716) klinken. Deze Brabantse karmeliet, werkzaam in het klooster van Boxmeer, kan beschouwd worden als de belangrijkste Nederlandse componist uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De mis wordt uitgevoerd door HMR met koor, solisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld. Daarnaast klinkt er vocaal-instrumentale  achttiende eeuwse muziek van M. Haydn en zeventiende eeuwse van M.R. Delalande. De organisten zijn Toine Jimkes en Janno den Engelsman.

Voorgangers bij deze viering zijn pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.

Zondag 26 november 10.00 uur
“Brabantse Open Kerkendag”

Feestelijke Eucharistieviering
b.g.v. Gertrudiskerk 30 jaar in gebruik 

Op zondag  26 november a.s. viert de Lievevrouweparochie dat het dit jaar 30 jaar geleden is dat de Sint Gertrudiskerk na de restauratie van het gebouw voor de katholieke eredienst opnieuw in gebruik genomen werd. In 1987 vond de inzegening bij de heringebruikname  plaats door mgr. H.C.A. Ernst, de toenmalige bisschop van Breda. Aan de inwijding(en) van de kerk in de late middeleeuwen door de bisschop van Luik herinneren nog de (dubbele) wijdingskruisen op de kolommen van de kooromgang.

Om 10.00 uur wordt op deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eucharistieviering feestelijk gevierd om dit feit te herdenken. De jaarkalender vermeldt deze dag het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Pastoor drs. Paul Verbeek is de celebrant en de overige leden van het pastoraal team zullen in de viering assisteren.

Hortus Musicus Religiosus (HMR) verzorgt de muziek feestelijk met koor, solisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld. Gezongen wordt de Missa in Bes van Antonio Caldara (+ 1670-1736), de motetten “Exultabunt in te omnes” en “Panis Angelicus” van resp.  de barokke componisten De Croes en Du Mont. Voorts ontbreekt bij een gelegenheid als deze het bekende motet “Locus iste” van Anton Bruckner niet! En voor de samenzang is er natuurlijk gregoriaanse en Nederlandse liturgische muziek. Organisten zijn Toine Jimkes aan het koororgel en Hans Smout aan het Ibach-orgel.

Na de viering is er voor de kerkgangers gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee met …….. en voor de kinderen is er limonade met een traktatie. Deze ontmoeting vindt plaats in “Den Enghel”, Grote Markt 19.
De gebruikte kerkingangen bij de viering zijn die aan de Kerstraat en de Zuivelstraat.

17.00 uur Orgelrecital op de monumentale orgels
door Janno den Engelsman als afsluiting van deze dag.

Op zondag 26 november wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. De organisatoren hopen dat meer dan 600 kerken, zowel protestants als katholiek, in onze provincie geopend zullen zijn. In Bergen op Zoom zijn de Ontmoetingskerk, de Catharinakapel (ingang Klaverstraat), de voormalige kerk van de H. Maagd (stadsschouwburg De Maagd), de kerk van OLV van Lourdes en de Gertrudiskerk geopend van de late ochtend tot ongeveer 17.00 uur. De dag wordt georganiseerd om alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerken. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming. “De Maagd” is daarvan zelfs een landelijk bekend, uitstekend voorbeeld.

De eigenaren c.q. de gebruikers van de gebouwen wordt gevraagd hun ruimten te laten “leven”;
ieder doet dat op een eigen manier. Voor SBM volop werk aan de winkel! Zo laat de Gertrudis Cultuurstichting in de Gertrudiskerk weer de tentoonstelling “24 Bergse Vromen” uit 2012 zien én wil in Bergen op Zoom de dag in de Gertrudiskerk om 17.00 uur afsluiten met een vrij toegankelijk orgelrecital, door Janno den Engelsman gespeeld aan het Rogier- en aan het Ibach-orgel.
Janno heeft voor de orgelbespeling een afwisselend programma samengesteld met muziek uit de 18e, 19e en 20e eeuw van componisten uit Duitsland (o.a. Bach, Mendelssohn, Reger), Frankrijk (Guilmant, Saent Saëns) en….. Rusland (Georgi Mushel).

Janno den Engelsman studeerde orgel, klavecimbel en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse beiaardschool in Amersfoort. Aanvullende cursussen voor orgel en beiaard resp. bij Liuwe Tamminga in Bologna (It) en Geert D’hollander in Antwerpen. In 2006 werd Janno de Sakko Cultuurpijs voor Kunsten en Letteren toegekend. Hij maakte enkele cd-opnames (o.a. van het Ibach-orgel) en won prijzen op orgelconcoursen in Leiden en Nijmegen. Naast zijn lespraktijk is hij organist-titularis van de Gertrudiskerk en stadsbeiaardier van Zierikzee, Bergen op Zoom en Middelburg. Sinds 2013 is hij dirigent van het Steenbergse Kamerkoor Sasso Montanari.
De sfeervol verlichte Gertrudiskerk met zijn rijkdom aan kunstschatten en zijn bijzondere orgels vormt een mooi decor om met afwisselende en rijke orgelklanken de dag te besluiten. De toegang tot de orgelbespeling is gratis, naar believen kan men ook een deel van het programma meemaken: het is een informele bespeling met soms intieme, soms uitbundige orgelklanken!

Zaterdag 16 december 19.00 uur
A Festival of Nine Lessons and Carols
m.m.v.
projectkoor HMR,
After-8,
kinderkoor CKB,
kinderkoor Lievevrouweparochie,
Toine Jimkes en Janno den Engelsman (orgels en carillon)
Deborah Jenner (harp)
o.l.v. Koert Damveld en Monique Jimkes

Zaterdag 24 december 23.30 uur
Kerstnachtviering met solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld;
muziek van o.a. Arcangelo Corelli, Charles-Joseph van Helmont,
J.S. Bach en Michael Praetorius

Zondag 25 december 9.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis met solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld;
o.a. Missa Pastorella van Charles-Joseph van Helmont (1715-1790)
kerstrepertoire uit de Europese muziektraditie