A Festival of Nine Lessons and Carols

Op zaterdagavond 16 december zal om 19.00 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom weer de traditionele oecumenische adventsviering “A Festival of Nine Lessons and Carols” worden gehouden. HMR-Gemengd projectkoor, CKB Kinderkoor en Jeugdkoor ‘After-8’ onder leiding van Koert Damveld en Monique Jimkes zorgen voor de koorzang. Janno den Engelsman, Ibach-orgel en klein carillon, Toine Jimkes, Ibach-orgel en kistorgel en Deborah Jenner, harp, zorgen voor de instrumentale begeleiding. De kerk is open om 18.30 uur en de gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat.

L&C 2017 flyer voor

De wereldwijde populariteit van A Festival of Nine Lessons and Carols is vooral te danken aan de jaarlijkse uitvoering in King’s College, Cambridge, sinds kerstavond 1918. Eric Milner-White, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als legeraalmoezenier had gewerkt op de slagvelden, werd na zijn terugkeer naar Engeland Dean (decaan) van King’s. Het eerste kerstfeest in vredestijd wilde hij kleur, schoonheid, warmte en eenvoud meegeven en nam als voorbeeld een ceremonie die al in 1880 bestond in de kathedraal van Truro in Cornwall.

De traditie verbreidde zich over heel Groot-Brittannië en later ook over de Verenigde Staten. Sinds 1928 wordt de ceremonie in King’s College uitgezonden door BBC-radio en al in 1931 zond de Nederlandse radio het programma uit. Gedurende de laatste decennia heeft de ceremonie ook in Nederland een plaats op de kalender gekregen, al is het meestal niet meer op kerstavond zelf, maar in de periode daaraan voorafgaand. In Bergen op Zoom wordt het festival sinds 2006 gehouden.

Uit een haast oneindig groot aantal carols wordt elk jaar een selectie gemaakt, maar het is niet uitsluitend bestaand Engelstalig repertoire dat in aanmerking komt. Vaak worden ook één of meerdere liederen uit andere landen gezongen en componisten leveren ook nieuwe arrangementen of zelfs volledig nieuwe muziek. Vanavond hoort u bekende en minder bekende carols uit de anglicaanse traditie, waarvan twee met een Duitse en twee met een Baskische oorsprong. Het geliefde Catalaanse kerstlied El desembre congelat is ook in een Nederlandse berijming zeer bekend, maar daarbij is veel van de volkse levendigheid verloren gegaan. Rob Daane maakte nieuwe arrangementen op de oorspronkelijke melodie en tekst, waarvan vanavond de versie met orgel klinkt. Tijdens de kerstnacht in deze kerk zal de versie met orkest voor het eerst te beluisteren zijn.

De ruggengraat van de viering wordt gevormd door de negen lezingen, over de zondeval, de profetieën over de komst van Christus, de gebeurtenissen rondom de geboorte in Betlehem en tenslotte de uitleg van Johannes over de menswording. Volgens traditioneel gebruik zitten de aanwezigen ter weerszijde van een breed middenpad tegenover elkaar in het schip van de kerk. De lezingen worden uitgesproken door personen in opvolging van de kerkelijke hiërarchie. De eerste is voor een koorlid, de laatste voor ds. Bert ten Kate van de PKN en voor Paul Verbeek, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Lievevrouweparochie. Ook burgemeester Frank Petter zal een lezing verzorgen. De carols bieden reflectie bij de teksten en de aanwezigen worden van harte uitgenodigd om op aangegeven plaatsen met het koor mee te zingen. Als gewoonlijk wordt de viering geopend met “Once in royal David’s city” en besloten met “O come, all ye faithful”.

De toegang is natuurlijk vrij en bij de dienst zijn leden van alle kerkgemeenschappen van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten is er aan de uitgang een collecte.