Hoogfeest van Pinksteren

Op zondag 20 mei a.s., Pinksteren, zal de Hoogmis van 9.30 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom, zoals gebruikelijk op deze feestdag, vocaal/instrumentaal door Hortus Musicus Religiosus worden verzorgd. Voorgangers bij deze Eucharistieviering zijn diaken Jan Foesenek en pastoor Paul Verbeek.

Onder leiding van Koert Damveld zal HMR de viering verzorgen met de Missa brevis in d-klein KV 65 van W.A. Mozart (1756-1791) voor koor, soli, strijkers, trombones en orgel.

In diezelfde bezetting klinkt -in een transcriptie van Rob Daane voor het eerst sinds enkele eeuwen-
de pinkstersequentia “Veni Sancte Spiritus” van Antonio Caldara (ca. 1670-1736);
“Lobgesang der Maria”
en het pinkstermotet “Schmücket das Fest mit Maien” van de Zuid-Duitse componist Andreas Hammerschmidt (ca. 1612-1675).
Er is daarnaast gregoriaans door de schola cantorum en er is gelegenheid voor samenzang.

Organisten zijn Toine Jimkes aan het continuo-orgel en Janno den Engelsman aan het Ibach-hoofdorgel.
De gebruikte kerkingangen zijn die aan de Kerkstraat en aan de Zuivelstraat.