Kerstvieringen met HMR

Het vocaal-instrumentaal ensemble Hortus Musicus Religiosus (HMR) verzorgt o.l.v. Koert Damveld in volle bezetting met koor, solisten en instrumentalisten, als gebruikelijk in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, op dinsdagavond 24 december de late kerstnachtviering die om 23.30 uur zal beginnen. Vooraf, rond ongeveer 23.00 uur, is er koorzang, orgel- en instrumentale muziek en er is gelegenheid tot samenzang.

Tijdens de viering klinken weer de vaste misdelen uit de op kerstliederen gebaseerde beroemde “Messe de Minuit” van de Franse componist Marc-Antoine Charpentier (+1636-1707). Daarnaast is er diverse kerstnachtmuziek uit verschillende Europese tradities. Tijdens de viering is er ook volop gelegenheid voor samenzang bij kerstliederen, acclamaties en gregoriaans. De orgels worden bespeeld door Toine Jimkes.  Voorgangers zijn pastoor Paul Verbeek en de diakens Jan Foesenek en Anton Janssen.

De Hoogmis op Kerstmorgen, woensdag 25 december, begint om 9.30 uur en zal eveneens door HMR worden verzorgd, nu met de Missa brevis in d KV 65 van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) voor koor, soli en orkest. Natuurlijk is er bij deze dagmis ook kerstmuziek van verschillende herkomst en er is gelegenheid tot samenzang. Organisten zijn Janno den Engelsman en Toine Jimkes. Voorgangers zijn pastoor Paul Verbeek en diaken Anton Janssen.