Alle berichten van Gertrude

Eucharistieviering met HMR

Op zondag 16 september a.s. zal de Eucharistieviering van 9.30 uur in de Sint-Gertrudiskerk verzorgd worden door HMR in vocaal-instrumentale bezetting. HMR opent daarmee het koorseizoen. Omdat op deze zondag ’s middags de Brabant Stoet door de straten van Bergen op Zoom trekt, wordt tijdens de dienst voor een belangrijk deel muziek gezongen en gespeeld die geschreven is door componisten uit Noord-Brabant en Vlaams-Brabant.

Zo klinkt van de kloosterling-componist Benedictus Buns (1642-1716) uit Boxmeer de Missa II voor strijkers, b.c., koor en soli. Van de in Gent in 1457/8 geboren Jacob Obrecht zullen  motetten klinken. De belangrijke priester-componist Obrecht was bij herhaling een aantal jaren stadgenoot in Bergen op Zoom en werkzaam in de Gertrudiskerk. Hij overleed als Europese beroemdheid in 1505 in het Italiaanse Ferrara. Voorts is er van de Antwerpse componist Henri J. de Croes (1705-1786) liturgische vocaal-instrumentale muziek.

HMR staat onder leiding van Koert Damveld;Toine Jimkes bespeelt de orgels.

Voorgangers bij deze viering zijn bisschop dr. J. Liesen en
diaken J. Foesenek.

De gebruikte kerkingangen bij de viering zijn die aan de Kerkstraat en de Zuivelstraat.

Monumentendag

Monumentendag, dit jaar zaterdag 8 september, is al heel wat jaren tevens ook “Nationale Orgeldag”.
In de Gertrudiskerk worden, zoals gewoonlijk op deze dag, de orgels tussen 10.00 uur en 16.00 uur regelmatig bespeeld. Er is voor iedere belangstellende met enige toetsvaardigheid bovendien gelegenheid ook eens een orgel te bespelen. Voor kinderen in het bijzonder is het vaak een hele belevenis, dat te mogen!
Ook daags erna, zondag 9 september, zal er ’s middags ook regelmatig gelegenheid zijn de orgels te beluisteren en/of te bespelen.

01730047

De Gertrudis is een ware “Orgeltuin”. Er bevinden zich drie rijksmonumentale orgels. Naast het grote Ibach-orgel (1864), het hoofdorgel dat zich in het kerkschip tegen de Peperbus   bevindt, staan er twee kleinere in het koor: het Delhaye-orgel uit + 1730 en het Rogier-orgel, in 1857 gebouwd door de Bergse orgelmaker Cornelis Rogier. Bovendien staan er in de kerk twee kleinere pijporgels die verplaatsbaar zijn, z.g. kistorgels.

Er is beide dagen een stand aanwezig waar men informatie over (de) orgels kan inwinnen, er zijn gratis folders verkrijgbaar, u kunt zich laten informeren over de “Vrienden van het Ibach-orgel” en er zijn orgelboeken en cd’s over de orgels van de “Orgeltuin” te koop.

 

Zaterdagmiddagmuziek 25-08-2018

Op zaterdag 25 augustus vindt er in de  Gertrudiskerk in Bergen op Zoom weer een vrij toegankelijke “Zaterdagmiddagmuziek” plaats, georganiseerd door de Gertrudis Cultuurstichting. (GCS). Al heel wat jaren worden de orgels van de Gertrudiskerk, in het bijzonder het landelijk befaamde Ibach-orgel, tijdens vieringen, concerten of anderszins veelvuldig bespeeld. Naast grote, zelfs internationale beroemdheden is er ook ruimte voor gevorderde conservatorium-orgelstudenten en onvermoede, onmiskenbaar talentvolle (regionale) musici. GCS heeft contact gelegd met een aantal conservatoria en zoekt naar regionale talentvolle musici.

Het orgelconcert van zaterdag 25 augustus, een z.g. “Zaterdagmiddagmuziek”, is een voorbeeld van het laatstgenoemde. Al enkele jaren gaven de op Tholen wonende organisten Corné Jopse en Cornelis den Ouden in hun omgeving al met veel succes orgelbespelingen, reden om ze alle ruimte te geven hun vaardigheden aan het Ibach-orgel van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom te laten horen. Inmiddels hebben ze beiden één jaar orgelstudie aan een conservatorium achter de rug en ze verheugen zich op het concert in Bergen op Zoom.

SONY DSC
Corné Jobse (voor) en Cornelis den Ouden (achter), studerend op het Ibach-orgel.

Corné Jopse (1994) kreeg op 12-jarige leeftijd zijn eerste orgellessen bij Lené de Graaf te Sint-Maartensdijk en vervolgens bij André de Jager te Papendrecht. Hij bereidde zich voor op een vakopleiding en kreeg daarom les van Henco de Berg. Sinds 2017 studeert hij hoofdvak orgel aan het Conservatorium van Gent met als orgeldocent Ignace Michiels. Daarnaast volgt hij bijvaklessen koordirectie en kamermuziek. Regelmatig treedt Corné op als solist en als begeleider.

Cornelis den Ouden (1997) begon op 8-jarige leeftijd met het volgen van orgellessen. Zijn docenten waren Jan-Hendrik Versluis, Gerben Maurik en Adriaan Hoek. Voorbije jaren nam hij deel aan orgelconcoursen en won daarbij prijzen in Oude-Tonge en Maassluis. Sinds 2017 studeert Cornelis orgel aan het Codart Conservatorium in Rotterdam bij Ben van Oosten met als bijvakken piano en basso continuo. Hij was resp. is organist in Poortvliet en Sint-Maartensdijk en begeleidt koren op zowel orgel als piano.

Elk van beide organisten neemt een half programma voor zijn rekening. Duitse componisten als J.S. Bach, G. Merkel, J. Rheinberger (Fuge Chromatica uit de 4e sonate) en M. Reger (Toccata op.80) komen aan bod maar o.a. ook Franse. Zo klinkt van L. Vierne “Caprice” uit de Suite de Fantaisie en van J. Langlais “Acclamations”. Een gevarieerd aanbod dus aan orgelmuziek uit de 18e t/m de 20e eeuw. Het concert zal ongeveer een uur duren. Naar believen kan men ook een deel van het concert bijwonen.

Het concert begint om 16.00 uur. De entree is vrij; bij het verlaten van de kerk is er een collecte ter bestrijding van de kosten. De gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat. In de orgelinformatiehoek bij de ingang van de kerk zijn  cd’s en diverse lectuur verkrijgbaar. Tevens gratis mee te nemen folders én, nog ruim voorradig, de Orgelmagazine 2018 van de Brabantse Orgelfederatie.

Hoogfeest van Pinksteren

Op zondag 20 mei a.s., Pinksteren, zal de Hoogmis van 9.30 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom, zoals gebruikelijk op deze feestdag, vocaal/instrumentaal door Hortus Musicus Religiosus worden verzorgd. Voorgangers bij deze Eucharistieviering zijn diaken Jan Foesenek en pastoor Paul Verbeek.

Onder leiding van Koert Damveld zal HMR de viering verzorgen met de Missa brevis in d-klein KV 65 van W.A. Mozart (1756-1791) voor koor, soli, strijkers, trombones en orgel.

In diezelfde bezetting klinkt -in een transcriptie van Rob Daane voor het eerst sinds enkele eeuwen-
de pinkstersequentia “Veni Sancte Spiritus” van Antonio Caldara (ca. 1670-1736);
“Lobgesang der Maria”
en het pinkstermotet “Schmücket das Fest mit Maien” van de Zuid-Duitse componist Andreas Hammerschmidt (ca. 1612-1675).
Er is daarnaast gregoriaans door de schola cantorum en er is gelegenheid voor samenzang.

Organisten zijn Toine Jimkes aan het continuo-orgel en Janno den Engelsman aan het Ibach-hoofdorgel.
De gebruikte kerkingangen zijn die aan de Kerkstraat en aan de Zuivelstraat.

Muziek in de Gertrudiskerk

vrijdag 30 maart 15.00 uur

Kruiswegviering met o.a. Stabat Mater van Antonio Caldara (+1670-1736), voor koor, soli en instrumentalisten. (HMR)

zondag 1 april 09.30 uur
Eucharistieviering op Paaszondag m.m.v. Hortus Musicus Religiosus met soli, vocalisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld.
– Missa in tempore belli (Paukenmesse), Joseph Haydn (1732-1807)
– Halleluja (Händel)
– Gregoriaans.
Voor meer info  zie’ Evenementen’.

zondag 20 mei 09.30 uur
Eucharistieviering op Pinksterzondag
m.m.v. koor, soli en instrumentalisten (HMR).

zaterdag 26 mei 16.00 uur
Orgelconcert door Laurens de Man,
organist van o.a. de Utrechtse Janskerk.
Muziek van onder meer Bach en Brahms. (GCS)
Entree € 8,—; voor de Vrienden van het Ibach-orgel € 4,—.
DIT CONCERT IS VERPLAATST NAAR ZONDAG 17 JUNI 16.00 UUR

A Festival of Nine Lessons and Carols

Op zaterdagavond 16 december zal om 19.00 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom weer de traditionele oecumenische adventsviering “A Festival of Nine Lessons and Carols” worden gehouden. HMR-Gemengd projectkoor, CKB Kinderkoor en Jeugdkoor ‘After-8’ onder leiding van Koert Damveld en Monique Jimkes zorgen voor de koorzang. Janno den Engelsman, Ibach-orgel en klein carillon, Toine Jimkes, Ibach-orgel en kistorgel en Deborah Jenner, harp, zorgen voor de instrumentale begeleiding. De kerk is open om 18.30 uur en de gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat.

L&C 2017 flyer voor

De wereldwijde populariteit van A Festival of Nine Lessons and Carols is vooral te danken aan de jaarlijkse uitvoering in King’s College, Cambridge, sinds kerstavond 1918. Eric Milner-White, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als legeraalmoezenier had gewerkt op de slagvelden, werd na zijn terugkeer naar Engeland Dean (decaan) van King’s. Het eerste kerstfeest in vredestijd wilde hij kleur, schoonheid, warmte en eenvoud meegeven en nam als voorbeeld een ceremonie die al in 1880 bestond in de kathedraal van Truro in Cornwall.

De traditie verbreidde zich over heel Groot-Brittannië en later ook over de Verenigde Staten. Sinds 1928 wordt de ceremonie in King’s College uitgezonden door BBC-radio en al in 1931 zond de Nederlandse radio het programma uit. Gedurende de laatste decennia heeft de ceremonie ook in Nederland een plaats op de kalender gekregen, al is het meestal niet meer op kerstavond zelf, maar in de periode daaraan voorafgaand. In Bergen op Zoom wordt het festival sinds 2006 gehouden.

Uit een haast oneindig groot aantal carols wordt elk jaar een selectie gemaakt, maar het is niet uitsluitend bestaand Engelstalig repertoire dat in aanmerking komt. Vaak worden ook één of meerdere liederen uit andere landen gezongen en componisten leveren ook nieuwe arrangementen of zelfs volledig nieuwe muziek. Vanavond hoort u bekende en minder bekende carols uit de anglicaanse traditie, waarvan twee met een Duitse en twee met een Baskische oorsprong. Het geliefde Catalaanse kerstlied El desembre congelat is ook in een Nederlandse berijming zeer bekend, maar daarbij is veel van de volkse levendigheid verloren gegaan. Rob Daane maakte nieuwe arrangementen op de oorspronkelijke melodie en tekst, waarvan vanavond de versie met orgel klinkt. Tijdens de kerstnacht in deze kerk zal de versie met orkest voor het eerst te beluisteren zijn.

De ruggengraat van de viering wordt gevormd door de negen lezingen, over de zondeval, de profetieën over de komst van Christus, de gebeurtenissen rondom de geboorte in Betlehem en tenslotte de uitleg van Johannes over de menswording. Volgens traditioneel gebruik zitten de aanwezigen ter weerszijde van een breed middenpad tegenover elkaar in het schip van de kerk. De lezingen worden uitgesproken door personen in opvolging van de kerkelijke hiërarchie. De eerste is voor een koorlid, de laatste voor ds. Bert ten Kate van de PKN en voor Paul Verbeek, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Lievevrouweparochie. Ook burgemeester Frank Petter zal een lezing verzorgen. De carols bieden reflectie bij de teksten en de aanwezigen worden van harte uitgenodigd om op aangegeven plaatsen met het koor mee te zingen. Als gewoonlijk wordt de viering geopend met “Once in royal David’s city” en besloten met “O come, all ye faithful”.

De toegang is natuurlijk vrij en bij de dienst zijn leden van alle kerkgemeenschappen van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten is er aan de uitgang een collecte.