Alle berichten van Gertrude

A Festival of Nine Lessons and Carols

Op zaterdagavond 16 december zal om 19.00 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom weer de traditionele oecumenische adventsviering “A Festival of Nine Lessons and Carols” worden gehouden. HMR-Gemengd projectkoor, CKB Kinderkoor en Jeugdkoor ‘After-8’ onder leiding van Koert Damveld en Monique Jimkes zorgen voor de koorzang. Janno den Engelsman, Ibach-orgel en klein carillon, Toine Jimkes, Ibach-orgel en kistorgel en Deborah Jenner, harp, zorgen voor de instrumentale begeleiding. De kerk is open om 18.30 uur en de gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat.

L&C 2017 flyer voor

De wereldwijde populariteit van A Festival of Nine Lessons and Carols is vooral te danken aan de jaarlijkse uitvoering in King’s College, Cambridge, sinds kerstavond 1918. Eric Milner-White, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als legeraalmoezenier had gewerkt op de slagvelden, werd na zijn terugkeer naar Engeland Dean (decaan) van King’s. Het eerste kerstfeest in vredestijd wilde hij kleur, schoonheid, warmte en eenvoud meegeven en nam als voorbeeld een ceremonie die al in 1880 bestond in de kathedraal van Truro in Cornwall.

De traditie verbreidde zich over heel Groot-Brittannië en later ook over de Verenigde Staten. Sinds 1928 wordt de ceremonie in King’s College uitgezonden door BBC-radio en al in 1931 zond de Nederlandse radio het programma uit. Gedurende de laatste decennia heeft de ceremonie ook in Nederland een plaats op de kalender gekregen, al is het meestal niet meer op kerstavond zelf, maar in de periode daaraan voorafgaand. In Bergen op Zoom wordt het festival sinds 2006 gehouden.

Uit een haast oneindig groot aantal carols wordt elk jaar een selectie gemaakt, maar het is niet uitsluitend bestaand Engelstalig repertoire dat in aanmerking komt. Vaak worden ook één of meerdere liederen uit andere landen gezongen en componisten leveren ook nieuwe arrangementen of zelfs volledig nieuwe muziek. Vanavond hoort u bekende en minder bekende carols uit de anglicaanse traditie, waarvan twee met een Duitse en twee met een Baskische oorsprong. Het geliefde Catalaanse kerstlied El desembre congelat is ook in een Nederlandse berijming zeer bekend, maar daarbij is veel van de volkse levendigheid verloren gegaan. Rob Daane maakte nieuwe arrangementen op de oorspronkelijke melodie en tekst, waarvan vanavond de versie met orgel klinkt. Tijdens de kerstnacht in deze kerk zal de versie met orkest voor het eerst te beluisteren zijn.

De ruggengraat van de viering wordt gevormd door de negen lezingen, over de zondeval, de profetieën over de komst van Christus, de gebeurtenissen rondom de geboorte in Betlehem en tenslotte de uitleg van Johannes over de menswording. Volgens traditioneel gebruik zitten de aanwezigen ter weerszijde van een breed middenpad tegenover elkaar in het schip van de kerk. De lezingen worden uitgesproken door personen in opvolging van de kerkelijke hiërarchie. De eerste is voor een koorlid, de laatste voor ds. Bert ten Kate van de PKN en voor Paul Verbeek, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Lievevrouweparochie. Ook burgemeester Frank Petter zal een lezing verzorgen. De carols bieden reflectie bij de teksten en de aanwezigen worden van harte uitgenodigd om op aangegeven plaatsen met het koor mee te zingen. Als gewoonlijk wordt de viering geopend met “Once in royal David’s city” en besloten met “O come, all ye faithful”.

De toegang is natuurlijk vrij en bij de dienst zijn leden van alle kerkgemeenschappen van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten is er aan de uitgang een collecte.

Ibach-festival

Getrudiskerk Bergen op Zoom

Gebruikte kerkingang aan de zijde van de Kerkstraat

VRIJDAG 22 september
20.30 uur

Klank- en Woordspel. “Storytelling” rondom de monumentale orgels door resp. Janno den Engelsman en Hans Smout. Janno den Engelsman bespeelt de orgels van de “Orgeltuin Gertrudiskerk” en licht met zijn spel Hans Smout toe die vertelt over de orgels, over hun overeenkomsten en verschillen en over de relatie die de instrumenten met elkaar hebben
Entree vrij

ZATERDAG 23 september
10.30 uur
“Spieken bij de beiaard en bij de orgels”. Kinderprogramma rondom beiaard en orgels door Meike Warmoeskerken en Janno den Engelsman. De kinderen zien boven in de Peperbus de beiaardier tussen de klokken aan het werk. In de kerk zien ze van dichtbij de organist orgels klein en groot bespelen, met daarin honderden, ja zelfs duizenden pijpen. Natuurlijk wordt er bij alle geweldige instrumenten ook volop verteld. Limonade na afloop!
Entree vrij

16.00 uur
“Bach! Gezongen en gespeeld”. Orgelrecital door Kees van Houten (Ibach-orgel) m.m.v. Marjon Strijk (sopraan). Kees van Houten is een gerenommeerd organist, niet in het minst vanwege het feit dat hij sinds 1957 het beroemde Robustelly-orgel in de St. Lambertuskerk bespeelt. Hij geeft zowel voor vakmensen als voor amateurs en leken lezingen, workshops en interpretatiecursussen over de muziek van Bach. Vanmiddag klinken Bach’s beroemde Leipziger Orgelkoralen, vocaal ingeleid door de veelzijdige sopraan Marjon Strijk die eerder met bewerkingen van popmuziek in de Gertrudiskerk te beluisteren was. Vandaag met muziek van Bach!
Entree € 8,—
Vrienden Ibach-orgel € 4,—

20.30 uur
Filmvoorstelling van de stomme film “The Hunchback”, ofwel “De klokkenkluider van de Notre Dame” met live geïmproviseerde filmmuziek op het orgel door Geerten Liefting. De succesvolle filmklassieker uit 1923 wordt naar de gewoonte van die tijd van orgelspel voorzien, ditmaal door de betoverende rijke klanken van het Ibach-orgel. Geerten Lieftink (1983) is een breed geschoold musicus als organist, componist, dirigent en, hoe kan het anders, begenadigd improvisator.
Entree € 8,—
Vrienden Ibach-orgel € 4,—

ZONDAG 24 september
9.30 uur
Eucharistieviering met delen uit het meerdelige orgelwerk “Spatium” (2011), compositieopdracht op thema’s van Jacob Obrecht voor het gerestaureerde Ibach-orgel, Daan Manneke; Janno den Engelsman, Ibach-orgel. Met vocale medewerking van HMR, o.a. de “Mass in honor of the Holy Ghost” van Herman Strategier (1912-1998) o.l.v. Koert Damveld; Toine Jimkes, Delhaye-orgel.

13.00 uur
Concert met kamermuziek door strijkers, pianist en vocale solist waarin wordt uitgevoerd het 4e strijkkwartet (1953) van Oscar van Hemel (1892-1981), gespeeld door het MauritsEnsemble Utrecht. Oscar van Hemel woonde en werkte van 1918 tot 1949 in Bergen op Zoom. Tevens uitvoering van “La bonne chanson”, liederencyclus op tekst van Paul Verlaine voor zangstem (Gerard Beemster, bariton) en piano (Jan Jongbloed) van Gabriel Fauré (1845-1924).
Entree € 8,—
Vrienden Ibach-orgel € 4,—

14.15 uur
Beiaardbespeling door Janno den Engelsman
Muziek van Oscar van Hemel

16.00 uur 
Concert met werken van Oscar van Hemel, Daan Manneke en andere Brabantse componisten. Medewerking verlenen Charlotte Stoppelenburg (mezzo- sopraan), Janno den Engelsman (orgel), mannenkoor Fortissimo o.l.v. Kristin Roland en HMR-Capella Feminarum o.l.v. Koert Damveld.
Van Oscar van Hemel worden uitgevoerd: Meditatie voor orgel (1952); Twee contrasten (1959) voor mannenkoor; Copla’s (1947) voor mannenkoor; Jubelstadje (1930) voor mannenkoor; Trittico liturgico (1959) voor sopraan en orgel
Van Daan Manneke: “Bonum est confiteri Domino” (2016) voor solostem, vrouwenkoor en orgel. Daarnaast orgelwerken van Daan Manneke (1939) en van de Brabantse componisten Louis Toebosch (1916-2009) en Kris Oelbrandt (1972).

Entree € 8,—
Vrienden Ibach-orgel €4,—

GCS_poster Ibach-festuval 2017

Op vrijdagavond, maar ook op zaterdag kan men een passe-partout aanschaffen voor het geval er belangstelling is voor (nagenoeg) alle programma-onderdelen.
Prijs passe-partout € 20,00
Vrienden van het Ibach-orgel € 10,00

In memoriam

Op maandag 30 januari, daags na zijn 79e verjaardag, overleed Adriaan van Roode, een man die in onze parochie en daarbuiten zo’n  markante plaats heeft ingenomen. De vele activiteiten die hij in Bergen op Zoom, de geboorteplaats van zijn vrouw Gertrude, sinds zijn pensionering in de afgelopen 15 jaar heeft ondernomen, sluiten aan bij alles wat hij, samen met haar tot 2001, “boven de rivieren”, al had gedaan.

Het echtpaar Van Roode woonde nog maar korte tijd in Bergen op Zoom en ik herinner me het moment dat Adriaan zich in 2002 als koorlid aanmeldde met daarbij de vraag of hij zingend iets voor HMR kon betekenen. Eén van de eerste dingen waarnaar hij vroeg was of ik me nog kon herinneren dat HMR bij hun huwelijksviering in de Lourdeskerk gezongen had. We zouden de Kleine Orgelmesse van Haydn gezongen hebben; in die tijd zongen we vaak “elders”, en genoemde mis behoorde en behoort nog steeds tot het standaardrepertoire. Ik kon daarom ook niet volmondig “ja” op die vraag antwoorden. Maar voor HMR bleek hij een bijzondere aanwinst. Eerstens als mens zoals hij was, warm, hartelijk en belangstellend. Bovendien een safe tenor met een bijzondere vaardigheid in het zingen van gregoriaans en met grote kennis van deze meest specifieke liturgische muziek. Maar ook breder: ik zie hem nòg zingend staan “stralen” tijdens de uitvoering van een Coronation-Anthem van Händel tijdens het Kerstconcert 2002.

Al staat de huwelijksviering van Adriaan en Gertrude me niet meer helder voor de geest, de erop volgende jaren des te meer. Zo was Adriaan van 2004 tot 2013 een gewaardeerd lid van het Algemeen Bestuur van HMR. In 2005, bij de herdenking van het 500e sterfjaar van de componist Jacob Obrecht, was hij de motor achter een tentoonstelling in het Markiezenhof rondom de beroemde stadgenoot. Hij was vanaf de jaren daarna een kritisch mede-samensteller van de adventsviering Lessons and Carols. Hij droeg binnen HMR zorg voor tekst- en programmaboekjes voor reguliere en bijzondere vieringen en concerten. Als neerlandicus en door zijn brede kennis van talen, grammatica, liturgie en gregoriaans in combinatie met zijn perfectionistische instelling, was hij altijd een zeer betrouwbare bron en vraagbaak binnen HMR. Alles moest bij een purist als Adriaan niet alleen tekstueel kloppen, maar ook muzikaal-liturgisch. Hij was tot op het laatst veelvuldig inzetbaar als zanger bij en coördinator van de cantor-diensten die in de Gertrudiskerk en de tehuizen plaatsvinden.

Zijn verdiensten voor het parochiewerk in den breedte was daarnaast heel divers: Adriaan maakte een aantal jaren deel uit van de voormalige PKC, de Contactgroep, de Commissie Beheer Gertrudiskerk, het Liturgisch Beraad en tot op het laatst van de redactie van inZOOMen. Met uiterste precisie werden door Adriaan de teksten van de ingebrachte artikelen geredigeerd. Ook was hij, samen met Gertrude, de laatste jaren acoliet bij uitvaarten die in de Gertrudiskerk plaatsvonden.

De Gertrudis Cultuurstichting mocht zowel van de bestuursleden Adriaan én Gertrude profiteren. De presentatie van het boekwerkje “Twaalf ambachten, één familie” op initiatief van de Gertrudis Cultuurstichting rondom het Rogier-orgel, vond plaats op 14 oktober j.l. Voor het grootste gedeelte was het geschrift tot stand gekomen door, zoals zo vaak, team-work van Adriaan en Gertrude (transcriptie). Het was een gelegenheid voor Adriaan waar hij nog vóór zijn ziekte ten volle van heeft kunnen genieten. Eerder was hij ook redactielid van het boek “Een magtig Toonwerk”, een monografie naar aanleiding van de restauratie van het Ibach-orgel. Deze boeken werden uitgegeven in samenwerking met de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.

Als redactielid en mede-auteur van het boekwerkje “24 Bergse Vromen” naar aanleiding van Bergen op Zoom 800 jaar stad, in 2012 tot stand gekomen door samenwerking van de Protestantse Gemeente en de Katholieke parochie, kon hij zich ten volle uitleven in het schrijven van bijdragen en in het redigeren van ingebrachte artikelen van anderen.

Ook de afscheidsviering op 4 februari in de Gertrudiskerk heeft Adriaan in de weken voor zijn overlijden geredigeerd en zijn wensen in het bijzonder aan Gertrude en zoon Steven kenbaar gemaakt. HMR heeft van harte daaraan gevolg gegeven, dankbaar voor wie hij was en om wat hij voor de kerk en de muziek heeft betekend. We zullen hem node missen en wensen Gertrude, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Dat Adriaan moge rusten in vrede.

pap 21-03-2014

Rede van Hans Smout, uitgesproken in crematorium Zoomstede

Ibach-orgel Gertrudiskerk gaat digitaal

image-6657483
Foto: Chris van Klinken
BERGEN OP ZOOM – Tsjechische geluidstechnici van Sonus Paradisi ‘vangen’ deze week het geluid van het monumentale Ibach-orgel in de Gertrudiskerk. Ze gebruiken de nachtelijke stilte om de klanken van het orgel, pijp voor pijp, op te nemen. Musici kunnen dan dit kenmerkende geluid straks overal ter wereld uit hun elektronische orgel tevoorschijn toveren.

Sonus Paradisi werkt aan een groot project om belangrijke kerkorgels in Europa beschikbaar te maken voor het orgelsoftwareprogramma Hauptwerk.

De technici Jiri Zurek en Antonin Brazdil zijn nachten bezig om de klanken van alle pijpen van het orgel vanuit verschillende hoeken op te nemen. Een flinke klus. “Het zijn enkele duizenden pijpen, verdeeld over 42 registers”, vertelt Janno den Engelsman, organist-titularis van de Gertrudiskerk. Terwijl hij op het gehoor de pijpen van het orgel stemt, laat hij het indrukwekkende binnenwerk zien. Dat telt maar liefst drie verdiepingen, een klein huisje.

Het Ibach-orgel in de Gertrudiskerk komt uit 1864 en is een van de grootste van producent Ibach dat bewaard is gebleven, vertelt Koert Damveld, voorzitter van de Gertrudis Cultuurstichting. “Van Duitse romantische orgels uit deze periode is door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog sowieso niet veel over”, vertelt hij.

Het orgel is erg populair bij liefhebbers. Den Engelsman: “We hebben zelfs een wachtlijst voor gastorganisten. Er stoppen hier regelmatig touringcars vol liefhebbers die op orgelreis zijn.” Het Ibach-orgel uit de tijd van de Duitse Romantiek heeft een voor die periode kenmerkende klankkleur.

“Een orkest dat Brahms speelt klinkt anders dan een barokensemble. Het Ibach-orgel kun je zien als het Brahmsorkest. Alle technische mogelijkheden zijn benut om die bijzonder mooie, rijke en afwisselende klank voort te brengen”, legt Den Engelsman uit.

Het Ibach-orgel stond oorspronkelijk in De Maagd en is in 1988 naar de Gertrudiskerk verplaatst. Het is in de twintigste eeuw een paar keer verbouwd naar de toenmalige smaak, vertelt Damveld. “Het mocht toen niet te prominent, met minder pijpen.” Vijf jaar geleden is het orgel voor ruim een miljoen euro gerestaureerd en weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bron: BNdeStem, 18 november 2016

Ibach-orgel op cd

Op 3 en 4 maart jl. zijn in de Gertrudiskerk opnamen gemaakt voor de cd  ‘Ode to the Orchestra’  door het Duo Virtuoso.

“Een cd met orkestmuziek, maar dan zonder orkest, hoe gaat dat ooit goedkomen?” Dat is inderdaad een goede vraag, maar wees niet bang, het antwoord is al gegeven. Orkestmuziek is te mooi om in de kast te laten liggen als je geen orkest tot je beschikking hebt. Daarom transformeert het duo hun unieke combinatie van orgel en piano tot een miniorkest, dat allerlei prachtige orkestmuziek op een originele manier vertolkt.
Voor de opname van de cd zijn ze afgereisd naar de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Deze enorme kerk met kathedrale allures herbergt onder andere het schitterende Ibach-orgel. Dit instrument bleek uitermate geschikt om dit repertoire op te vertolken.

image003

Bekijk en beluister hier de promo-film en geniet van het Ibach-orgel.

Zie ook IMPRESSIES

Bijzonder nieuws

Op zondag 28 februari 2016 werd, voorafgaand aan de Avondmaalsviering bij gelegenheid van het afscheid van
dominee Fia Tempelaar, het Rogier-orgel van de voormalige
Lutherse Gemeente Bergen op Zoom officieel overgedragen aan de Gertrudis Cultuurstichting.
image-5771495
V.l.n.r.
Koert Damveld, Hans Smout, Marlies de Vries-Dix, Tom Tempelaar
Foto: Vincent Kijtenburg

Klik op onderstaande link voor het officiële document.

Overdracht orgel