Alle berichten van Gertrude

Zaterdagmiddagmuziek 25-08-2018

Op zaterdag 25 augustus vindt er in de  Gertrudiskerk in Bergen op Zoom weer een vrij toegankelijke “Zaterdagmiddagmuziek” plaats, georganiseerd door de Gertrudis Cultuurstichting. (GCS). Al heel wat jaren worden de orgels van de Gertrudiskerk, in het bijzonder het landelijk befaamde Ibach-orgel, tijdens vieringen, concerten of anderszins veelvuldig bespeeld. Naast grote, zelfs internationale beroemdheden is er ook ruimte voor gevorderde conservatorium-orgelstudenten en onvermoede, onmiskenbaar talentvolle (regionale) musici. GCS heeft contact gelegd met een aantal conservatoria en zoekt naar regionale talentvolle musici.

Het orgelconcert van zaterdag 25 augustus, een z.g. “Zaterdagmiddagmuziek”, is een voorbeeld van het laatstgenoemde. Al enkele jaren gaven de op Tholen wonende organisten Corné Jopse en Cornelis den Ouden in hun omgeving al met veel succes orgelbespelingen, reden om ze alle ruimte te geven hun vaardigheden aan het Ibach-orgel van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom te laten horen. Inmiddels hebben ze beiden één jaar orgelstudie aan een conservatorium achter de rug en ze verheugen zich op het concert in Bergen op Zoom.

SONY DSC
Corné Jobse (voor) en Cornelis den Ouden (achter), studerend op het Ibach-orgel.

Corné Jopse (1994) kreeg op 12-jarige leeftijd zijn eerste orgellessen bij Lené de Graaf te Sint-Maartensdijk en vervolgens bij André de Jager te Papendrecht. Hij bereidde zich voor op een vakopleiding en kreeg daarom les van Henco de Berg. Sinds 2017 studeert hij hoofdvak orgel aan het Conservatorium van Gent met als orgeldocent Ignace Michiels. Daarnaast volgt hij bijvaklessen koordirectie en kamermuziek. Regelmatig treedt Corné op als solist en als begeleider.

Cornelis den Ouden (1997) begon op 8-jarige leeftijd met het volgen van orgellessen. Zijn docenten waren Jan-Hendrik Versluis, Gerben Maurik en Adriaan Hoek. Voorbije jaren nam hij deel aan orgelconcoursen en won daarbij prijzen in Oude-Tonge en Maassluis. Sinds 2017 studeert Cornelis orgel aan het Codart Conservatorium in Rotterdam bij Ben van Oosten met als bijvakken piano en basso continuo. Hij was resp. is organist in Poortvliet en Sint-Maartensdijk en begeleidt koren op zowel orgel als piano.

Elk van beide organisten neemt een half programma voor zijn rekening. Duitse componisten als J.S. Bach, G. Merkel, J. Rheinberger (Fuge Chromatica uit de 4e sonate) en M. Reger (Toccata op.80) komen aan bod maar o.a. ook Franse. Zo klinkt van L. Vierne “Caprice” uit de Suite de Fantaisie en van J. Langlais “Acclamations”. Een gevarieerd aanbod dus aan orgelmuziek uit de 18e t/m de 20e eeuw. Het concert zal ongeveer een uur duren. Naar believen kan men ook een deel van het concert bijwonen.

Het concert begint om 16.00 uur. De entree is vrij; bij het verlaten van de kerk is er een collecte ter bestrijding van de kosten. De gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat. In de orgelinformatiehoek bij de ingang van de kerk zijn  cd’s en diverse lectuur verkrijgbaar. Tevens gratis mee te nemen folders én, nog ruim voorradig, de Orgelmagazine 2018 van de Brabantse Orgelfederatie.

Hoogfeest van Pinksteren

Op zondag 20 mei a.s., Pinksteren, zal de Hoogmis van 9.30 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom, zoals gebruikelijk op deze feestdag, vocaal/instrumentaal door Hortus Musicus Religiosus worden verzorgd. Voorgangers bij deze Eucharistieviering zijn diaken Jan Foesenek en pastoor Paul Verbeek.

Onder leiding van Koert Damveld zal HMR de viering verzorgen met de Missa brevis in d-klein KV 65 van W.A. Mozart (1756-1791) voor koor, soli, strijkers, trombones en orgel.

In diezelfde bezetting klinkt -in een transcriptie van Rob Daane voor het eerst sinds enkele eeuwen-
de pinkstersequentia “Veni Sancte Spiritus” van Antonio Caldara (ca. 1670-1736);
“Lobgesang der Maria”
en het pinkstermotet “Schmücket das Fest mit Maien” van de Zuid-Duitse componist Andreas Hammerschmidt (ca. 1612-1675).
Er is daarnaast gregoriaans door de schola cantorum en er is gelegenheid voor samenzang.

Organisten zijn Toine Jimkes aan het continuo-orgel en Janno den Engelsman aan het Ibach-hoofdorgel.
De gebruikte kerkingangen zijn die aan de Kerkstraat en aan de Zuivelstraat.

Muziek in de Gertrudiskerk

vrijdag 30 maart 15.00 uur

Kruiswegviering met o.a. Stabat Mater van Antonio Caldara (+1670-1736), voor koor, soli en instrumentalisten. (HMR)

zondag 1 april 09.30 uur
Eucharistieviering op Paaszondag m.m.v. Hortus Musicus Religiosus met soli, vocalisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld.
– Missa in tempore belli (Paukenmesse), Joseph Haydn (1732-1807)
– Halleluja (Händel)
– Gregoriaans.
Voor meer info  zie’ Evenementen’.

zondag 20 mei 09.30 uur
Eucharistieviering op Pinksterzondag
m.m.v. koor, soli en instrumentalisten (HMR).

zaterdag 26 mei 16.00 uur
Orgelconcert door Laurens de Man,
organist van o.a. de Utrechtse Janskerk.
Muziek van onder meer Bach en Brahms. (GCS)
Entree € 8,—; voor de Vrienden van het Ibach-orgel € 4,—.
DIT CONCERT IS VERPLAATST NAAR ZONDAG 17 JUNI 16.00 UUR

A Festival of Nine Lessons and Carols

Op zaterdagavond 16 december zal om 19.00 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom weer de traditionele oecumenische adventsviering “A Festival of Nine Lessons and Carols” worden gehouden. HMR-Gemengd projectkoor, CKB Kinderkoor en Jeugdkoor ‘After-8’ onder leiding van Koert Damveld en Monique Jimkes zorgen voor de koorzang. Janno den Engelsman, Ibach-orgel en klein carillon, Toine Jimkes, Ibach-orgel en kistorgel en Deborah Jenner, harp, zorgen voor de instrumentale begeleiding. De kerk is open om 18.30 uur en de gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat.

L&C 2017 flyer voor

De wereldwijde populariteit van A Festival of Nine Lessons and Carols is vooral te danken aan de jaarlijkse uitvoering in King’s College, Cambridge, sinds kerstavond 1918. Eric Milner-White, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als legeraalmoezenier had gewerkt op de slagvelden, werd na zijn terugkeer naar Engeland Dean (decaan) van King’s. Het eerste kerstfeest in vredestijd wilde hij kleur, schoonheid, warmte en eenvoud meegeven en nam als voorbeeld een ceremonie die al in 1880 bestond in de kathedraal van Truro in Cornwall.

De traditie verbreidde zich over heel Groot-Brittannië en later ook over de Verenigde Staten. Sinds 1928 wordt de ceremonie in King’s College uitgezonden door BBC-radio en al in 1931 zond de Nederlandse radio het programma uit. Gedurende de laatste decennia heeft de ceremonie ook in Nederland een plaats op de kalender gekregen, al is het meestal niet meer op kerstavond zelf, maar in de periode daaraan voorafgaand. In Bergen op Zoom wordt het festival sinds 2006 gehouden.

Uit een haast oneindig groot aantal carols wordt elk jaar een selectie gemaakt, maar het is niet uitsluitend bestaand Engelstalig repertoire dat in aanmerking komt. Vaak worden ook één of meerdere liederen uit andere landen gezongen en componisten leveren ook nieuwe arrangementen of zelfs volledig nieuwe muziek. Vanavond hoort u bekende en minder bekende carols uit de anglicaanse traditie, waarvan twee met een Duitse en twee met een Baskische oorsprong. Het geliefde Catalaanse kerstlied El desembre congelat is ook in een Nederlandse berijming zeer bekend, maar daarbij is veel van de volkse levendigheid verloren gegaan. Rob Daane maakte nieuwe arrangementen op de oorspronkelijke melodie en tekst, waarvan vanavond de versie met orgel klinkt. Tijdens de kerstnacht in deze kerk zal de versie met orkest voor het eerst te beluisteren zijn.

De ruggengraat van de viering wordt gevormd door de negen lezingen, over de zondeval, de profetieën over de komst van Christus, de gebeurtenissen rondom de geboorte in Betlehem en tenslotte de uitleg van Johannes over de menswording. Volgens traditioneel gebruik zitten de aanwezigen ter weerszijde van een breed middenpad tegenover elkaar in het schip van de kerk. De lezingen worden uitgesproken door personen in opvolging van de kerkelijke hiërarchie. De eerste is voor een koorlid, de laatste voor ds. Bert ten Kate van de PKN en voor Paul Verbeek, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Lievevrouweparochie. Ook burgemeester Frank Petter zal een lezing verzorgen. De carols bieden reflectie bij de teksten en de aanwezigen worden van harte uitgenodigd om op aangegeven plaatsen met het koor mee te zingen. Als gewoonlijk wordt de viering geopend met “Once in royal David’s city” en besloten met “O come, all ye faithful”.

De toegang is natuurlijk vrij en bij de dienst zijn leden van alle kerkgemeenschappen van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten is er aan de uitgang een collecte.

Kerst in de Sint-Gertrudiskerk

Kerst 2017 flyer achter

HMR, in de bezetting van koor, solisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld verzorgt als gebruikelijk in de sfeervolle Gertrudiskerk in Bergen op Zoom op zondagavond 24 december de late kerstnachtviering die dit jaar voor het eerst wat vroeger, om 23.30 uur, zal beginnen. Vooraf is er koorzang, orgelmuziek, instrumentale muziek (delen uit het concerto grosso “fatto per la notte di natale” van Arcangelo Corelli (1653-1713) en er is gelegenheid tot samenzang.

Tijdens de viering zelf klinken de vaste misdelen uit de “Missa Pastoralis” van de Brusselse componist Charles-Joseph van Helmont (1715-1790) in de bezetting van koor, soli, strijkers, fluit, hobo, hoorns en basso continuo. De Missa Pastoralis werd voor het eerst tijdens de kerstnacht van 1756 in de kathedraal van Brussel gezongen en gespeeld.

Daarnaast zijn er diverse kerstliederen uit alle windstreken van Europa. Opmerkelijk is bijvoorbeeld het geliefde Catalaanse kerstlied “El desembre congelat” dat in een Nederlandse berijming heel bekend en geliefd is. Nu klinkt het in een nieuw arrangement van Rob Daane op de oorspronkelijke melodie en tekst. Tijdens de viering is er ook volop gelegenheid voor samenzang bij kerstliederen, acclamaties en gregoriaans. De orgels worden bespeeld door Janno den Engelsman en Toine Jimkes.

De Hoogmis op Kerstmorgen, maandag 25 december, begint dit jaar om 9.30 uur, en zal eveneens vocaal-instrumentaal door HMR worden verzorgd. Tevoren worden er enkele kerstliederen gezongen. Op deze ochtend klinken eveneens de  vaste misgezangen uit de “Missa Pastoralis” van Charles-Joseph van Helmont en er is ook nu diverse kerstmuziek met daarnaast gelegenheid tot samenzang.

Voorgangers zowel bij de Kerstnachtviering als bij de Hoogmis op Kerstdag zijn pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.

 

 

Muziek in de Gertrudiskerk

Zondag 19 november 9.30 uur
Eucharistieviering b.g.v. “Zondag van de kerkmuziek”

Bij het 125 jarig bestaan van de NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging) in 2003 werd voorgesteld jaarlijks op een zondag in november extra aandachtte besteden aan het belang van goede kerkmuziek. HMR heeft steeds jaarlijks aan deze oproep gevolg gegeven.

Op zondag 19 november zal in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom de “Zondag van de Kerkmuziek” een extra accent krijgen. Tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur zal, naast Nederlandse liturgische muziek, de Missa II van Benedictus Buns (1642-1716) klinken. Deze Brabantse karmeliet, werkzaam in het klooster van Boxmeer, kan beschouwd worden als de belangrijkste Nederlandse componist uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De mis wordt uitgevoerd door HMR met koor, solisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld. Daarnaast klinkt er vocaal-instrumentale  achttiende eeuwse muziek van M. Haydn en zeventiende eeuwse van M.R. Delalande. De organisten zijn Toine Jimkes en Janno den Engelsman.

Voorgangers bij deze viering zijn pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.

Zondag 26 november 10.00 uur
“Brabantse Open Kerkendag”

Feestelijke Eucharistieviering
b.g.v. Gertrudiskerk 30 jaar in gebruik 

Op zondag  26 november a.s. viert de Lievevrouweparochie dat het dit jaar 30 jaar geleden is dat de Sint Gertrudiskerk na de restauratie van het gebouw voor de katholieke eredienst opnieuw in gebruik genomen werd. In 1987 vond de inzegening bij de heringebruikname  plaats door mgr. H.C.A. Ernst, de toenmalige bisschop van Breda. Aan de inwijding(en) van de kerk in de late middeleeuwen door de bisschop van Luik herinneren nog de (dubbele) wijdingskruisen op de kolommen van de kooromgang.

Om 10.00 uur wordt op deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eucharistieviering feestelijk gevierd om dit feit te herdenken. De jaarkalender vermeldt deze dag het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Pastoor drs. Paul Verbeek is de celebrant en de overige leden van het pastoraal team zullen in de viering assisteren.

Hortus Musicus Religiosus (HMR) verzorgt de muziek feestelijk met koor, solisten en instrumentalisten o.l.v. Koert Damveld. Gezongen wordt de Missa in Bes van Antonio Caldara (+ 1670-1736), de motetten “Exultabunt in te omnes” en “Panis Angelicus” van resp.  de barokke componisten De Croes en Du Mont. Voorts ontbreekt bij een gelegenheid als deze het bekende motet “Locus iste” van Anton Bruckner niet! En voor de samenzang is er natuurlijk gregoriaanse en Nederlandse liturgische muziek. Organisten zijn Toine Jimkes aan het koororgel en Hans Smout aan het Ibach-orgel.

Na de viering is er voor de kerkgangers gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee met …….. en voor de kinderen is er limonade met een traktatie. Deze ontmoeting vindt plaats in “Den Enghel”, Grote Markt 19.
De gebruikte kerkingangen bij de viering zijn die aan de Kerstraat en de Zuivelstraat.

17.00 uur Orgelrecital op de monumentale orgels
door Janno den Engelsman als afsluiting van deze dag.

Op zondag 26 november wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. De organisatoren hopen dat meer dan 600 kerken, zowel protestants als katholiek, in onze provincie geopend zullen zijn. In Bergen op Zoom zijn de Ontmoetingskerk, de Catharinakapel (ingang Klaverstraat), de voormalige kerk van de H. Maagd (stadsschouwburg De Maagd), de kerk van OLV van Lourdes en de Gertrudiskerk geopend van de late ochtend tot ongeveer 17.00 uur. De dag wordt georganiseerd om alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerken. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming. “De Maagd” is daarvan zelfs een landelijk bekend, uitstekend voorbeeld.

De eigenaren c.q. de gebruikers van de gebouwen wordt gevraagd hun ruimten te laten “leven”;
ieder doet dat op een eigen manier. Voor SBM volop werk aan de winkel! Zo laat de Gertrudis Cultuurstichting in de Gertrudiskerk weer de tentoonstelling “24 Bergse Vromen” uit 2012 zien én wil in Bergen op Zoom de dag in de Gertrudiskerk om 17.00 uur afsluiten met een vrij toegankelijk orgelrecital, door Janno den Engelsman gespeeld aan het Rogier- en aan het Ibach-orgel.
Janno heeft voor de orgelbespeling een afwisselend programma samengesteld met muziek uit de 18e, 19e en 20e eeuw van componisten uit Duitsland (o.a. Bach, Mendelssohn, Reger), Frankrijk (Guilmant, Saent Saëns) en….. Rusland (Georgi Mushel).

Janno den Engelsman studeerde orgel, klavecimbel en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse beiaardschool in Amersfoort. Aanvullende cursussen voor orgel en beiaard resp. bij Liuwe Tamminga in Bologna (It) en Geert D’hollander in Antwerpen. In 2006 werd Janno de Sakko Cultuurpijs voor Kunsten en Letteren toegekend. Hij maakte enkele cd-opnames (o.a. van het Ibach-orgel) en won prijzen op orgelconcoursen in Leiden en Nijmegen. Naast zijn lespraktijk is hij organist-titularis van de Gertrudiskerk en stadsbeiaardier van Zierikzee, Bergen op Zoom en Middelburg. Sinds 2013 is hij dirigent van het Steenbergse Kamerkoor Sasso Montanari.
De sfeervol verlichte Gertrudiskerk met zijn rijkdom aan kunstschatten en zijn bijzondere orgels vormt een mooi decor om met afwisselende en rijke orgelklanken de dag te besluiten. De toegang tot de orgelbespeling is gratis, naar believen kan men ook een deel van het programma meemaken: het is een informele bespeling met soms intieme, soms uitbundige orgelklanken!

Zaterdag 16 december 19.00 uur
A Festival of Nine Lessons and Carols
m.m.v.
projectkoor HMR,
After-8,
kinderkoor CKB,
kinderkoor Lievevrouweparochie,
Toine Jimkes en Janno den Engelsman (orgels en carillon)
Deborah Jenner (harp)
o.l.v. Koert Damveld en Monique Jimkes

Zaterdag 24 december 23.30 uur
Kerstnachtviering met solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld;
muziek van o.a. Arcangelo Corelli, Charles-Joseph van Helmont,
J.S. Bach en Michael Praetorius

Zondag 25 december 9.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis met solisten, koor en orkest van HMR
o.l.v. Koert Damveld;
o.a. Missa Pastorella van Charles-Joseph van Helmont (1715-1790)
kerstrepertoire uit de Europese muziektraditie