A Festival of nine Lessons and Carols

       Op zaterdagavond 14 december a.s. zal om 19.00 uur in de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom -voor de veertiende keer- de oecumenische adventsviering “A Festival of nine Lessons and Carols” worden gehouden. HMR-projectkoor onder leiding van Koert Damveld, het CKB Kinderkoor en het Jeugdkoor ‘After-8’ onder leiding van Monique Jimkes zorgen voor de koorzang. Janno den Engelsman en Toine Jimkes, orgels, en Deborah Jenner, harp, zorgen voor de instrumentale begeleiding. De regie is in handen van Cees van Broekhoven.

      In de negen lezingen van de dienst wordt in grote lijnen de heilsgeschiedenis verteld, te beginnen met het scheppingsverhaal en zo uitkomend bij de geboorte van Christus. De lezingen worden afgewisseld met bekende en onbekende carols, waaronder drie composities van John Rutter en arrangementen van Philip Ledger. De ceremonie volgt nauwgezet de traditie zoals die bekend is geworden van King’s College/Cambridge en daarbij horen ook één of twee carols uit een ander taalgebied dan het Engels. Dit jaar zijn dat een Frans-Provencaals driekoningenlied waarvan de melodie vooral bekend is geworden omdat Bizet deze gebruikte in zijn “Arlésienne Suite” en een Nederlands kerstlied op een tekst van Anton van Duinkerken uit 1937, ruim 25 jaar later op muziek gezet door Hans Smout. Beide worden uitgevoerd in nieuwe arrangementen van de “huis-arrangeur” van HMR, Rob Daane. Natuurlijk is er, naast koorzang, in bekende carols ook regelmatig gelegenheid voor samenzang.

Om de viering zo goed mogelijk gestalte te geven zitten de aanwezigen, zoals in Engeland gebruikelijk is, niet in rijen achter elkaar, maar ter weerszijde van een breed middenpad tegenover elkaar in het schip van de kerk. Het koor staat voor het Ibach-orgel opgesteld, tegenover de plaats van waar de lezingen worden gedaan, ter hoogte van de oude preekstoel.

De Gertrudiskerk is gedeeltelijk al in sfeervolle kerstsfeer gebracht, wordt aangelicht en is rijk voorzien van kaarslicht. Het door prille kinderstemmen ingezette openingslied “Once in royal David’s city” zet de toon voor een meditatief uur van woord en muziek dat de warmte van het naderende kerstfeest inluidt. De viering wordt traditioneel afgesloten met “O come, o all ye faithful”.

De lezingen worden verzorgd door leden van de deelnemende koren, door functionarissen van de katholieke Lievevrouweparochie, van de protestantse PKN-gemeente in Bergen op Zoom en van de burgerlijke overheid. Zo hoort men resp. onder meer bisschoppelijk vicaris/pastoor Paul Verbeek, ds. Wim Lolkema en burgemeester dr. Frank Petter.

De toegang is natuurlijk vrij en bij de dienst zijn leden van alle kerkgemeenschappen van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten is er na afloop een collecte. De kerk is open vanaf 18.30 uur en de gebruikte kerkingang is die aan de zijde van Kerkstraat.

Orgelconcert b.g.v. Daan Manneke 80 jaar

Op zondag 24 november vindt in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom een orgelconcert plaats, als gewoonlijk georganiseerd door de Gertrudis Cultuurstichting (GCS). Concertgever is de organist Janno den Engelsman met medewerking van de sopraan Sang Mee. Het concert maakt onderdeel uit van de vele evenementen die landelijk bij gelegenheid van de 80e verjaardag van de componist Daan Manneke zijn/worden georganiseerd. Manneke is één van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse componisten en hij heeft een bijzondere binding met de Gertrudiskerk waar hij van 1958 tot 1968 organist was.

Janno den Engelsman wisselt in het concert aan het Ibach-orgel composities van Daan Manneke af met muziek van J.S. Bach (1685-1750) en van Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621). Van Bach klinken zowel het Preludium en Fuga in e (BWV 533) als dat in C (BWV 547) en van Sweelinck diens Fantasia Chromatica. Van Manneke wordt het veel gespeelde meerdelige werk “De zonne rijst” uitgevoerd en als inleiding op het werk van Sweelinck zijn “Evocatione”. De sopraan Sang Mee zingt met orgelbegeleiding “Bonum est confiteri Domino”, een motet voor vrouwenstem en orgel. Het concert wordt besloten met vier delen uit het in 2011 door Manneke in opdracht geschreven veeldelige orgelwerk “Spatium”, gecomponeerd bij gelegenheid van de ingebruikname van het gerestaureerde Ibach-orgel. Het werk is geïnspireerd door muziek van de in de late 15e eeuw aan de Gertrudiskerk werkzame beroemde componist Jacob Obrecht (1457/8-1505). De motetten “Parce Domine” en “Omnis Spiritus laudet Dominum” van Obrecht waren de bron waaruit de componist voor “Spatium” putte.

De organist, klavecinist en beiaardier Janno den Engelsman, organist-titularis van de Gertrudiskerk, zal het Ibach-orgel bespelen. Hij is een veelgevraagd musicus als concertgever en als begeleider van koren en ensembles. De sopraan Sang Mee, geboren in Seoel, studeerde viool en zang aan het koninklijk Vlaams conservatorium van Antwerpen. Ze verleent medewerking aan diverse koren en orkesten en trad als solist onder meer op samen met Brabantse koren zoals het Tilburgs Vocaal Ensemble, het Oisterwijks Kamerkoor en met de Cappella Breda. Twee jaar geleden nam Daan Manneke afscheid van laatstgenoemd kamerkoor waarvan hij de oprichter en vele jaren de dirigent was.

Het bijzondere concert begint om 16.00 uur. De gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat. De entreeprijs voor het concert bedraagt met inbegrip van een programma € 8,—. Als vanouds genieten de “Vrienden van het Ibach-orgel” 50% reductie op de entreeprijs. Allerlei informatie over orgels in het algemeen en over die van de “Orgeltuin” Gertrudiskerk in het bijzonder is verkrijgbaar, evenals diverse cd’s die van het Ibach-orgel inmiddels gemaakt zijn.

Requiem van Mozart door HMR

Op zaterdag 2 november a.s., Allerzielen, zal de Eucharistieviering van 19.00 uur in de Gertrudiskerk op een wel heel bijzondere manier door HMR muzikaal worden verzorgd, namelijk met het beroemde Requiem van Mozart. In 1969, bij de herdenking van het feit dat Bergen op Zoom 25 jaar geleden werd bevrijd, voerde HMR het werk eerder uit: in concertvorm en destijds met begeleiding van alleen orgel. Nu, bijna exact 50 jaar later, mede bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Bergen op Zoom, wordt het werk weer uitgevoerd, bovendien in de liturgische context van de viering van Allerzielen en tevens nu ook mèt begeleiding van orkest.

Het Requiem in d van W.A. Mozart (1756-1791), KV 626, is kort voor het overlijden van de componist geschreven en kon zelfs niet door hem worden voltooid. Het werk werd na zijn dood, met behulp van fragmenten van Mozart en met de kennis van wat zijn leraar voor ogen stond, door zijn leerling Franz Xaver Süssmayr (1766-1803) gecompleteerd.

Het Requiem is geschreven voor koor, soli en een uitgebreide orkestbezetting. HMR zingt en speelt o.l.v. Koert Damveld; de vocale solisten zijn Florien Hilgenkamp (s), Boukje van Gelder (a), Arco Mandemaker (t) en Rob Daane (b).

Voorgangers bij de viering zijn pastoor Paul Verbeek en de diakens Anton Jansen en Jan Foesenek.

De Eucharistieviering is natuurlijk vrij toegankelijk.                                  Na afloop van de viering kan men in de collecte bijdragen om in de gemaakte hoge kosten tegemoet te komen.

Ibach-festival 4 t/m 6 oktober 2019

          

             Gertrudiskerk Bergen op Zoom

             Gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat

 Op vrijdagavond, maar ook op zaterdag kan men een passe-partout aanschaffen voor het geval er belangstelling is voor (nagenoeg) alle programma-onderdelen.

Prijs passe-partout € 20,00; voor Vrienden van het Ibach-orgel € 10,00

vrijdag 4 oktober

21.00 uur: Filmvoorstelling (Stomme film (1925) The Gold Rush met o.a. Charlie Chaplin) met orgelimprovisatie aan het Ibach-orgel door Paul de Maeyer (Gent)

Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel €4,00

zaterdag 5 oktober

13.00 uur: Orgelbespeling door regionale jonge orgeltalenten waarna jong en oud zich met het “Doe-orgel” van de Brabantse Orgelfederatie kan vermaken!

Entree vrij

16.00 uur: Popsongs in een klassieke jas vertolkt door de klassiek geschoolde musici Marjon Strijk (sopraan) en Henk Veldman (Ibach-orgel)

Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel €4,00

20.00 uur: Koorconcert Muziek door en voor vrouwen

Een introductie tot 1000 jaar muziek voor vrouwenstemmen door de Capella Feminarum van HMR o.l.v. Koert Damveld m.m.v. Florien Hilgenkamp (sopraan), Charlotte Stoppelenburg (alt/mezzo) en Janno den Engelsman (Ibach-orgel)

Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel €4,00

zondag 6 oktober

9.30 uur: het Ibach-orgel in de liturgie

Voor-, tussen- en naspel en begeleiding samenzang: Ibach-orgel. Liturgische muziek door HMR gemengd koor met koororgel.

Entree vrij

11.00 uur: koffieconcert

Janno den Engelsman aan het Ibach-orgel

Entree vrij

16.00 uur: Orgelconcert: “Virtuoos” als afsluiting van het festival door de internationaal gerenommeerde organist Dariusz Bakowsky-Kois (Krakau). Muziek van o.a. Liszt en Reger,

Entree € 8,00; Vrienden van het Ibach-orgel €4,00

 

 

 

Nationale Orgeldag

Nationale Orgeldag

“Orgeltuin Gertrudiskerk”

Op Monumentendag, dit jaar zaterdag 14 september, wordt voor de 18e maal in successie tevens ook de “Nationale Orgeldag” gehouden. Overal in het land zullen orgelcommissies en organisten hun orgels laten zien en laten klinken. Ook de Bergse Gertrudiskerk neemt al jaren deel aan deze dag. De orgels worden tussen 10.00 uur en 16.00 uur regelmatig bespeeld. Er is voor iedere belangstellende met enige toetsvaardigheid bovendien gelegenheid ook eens een orgel te bespelen. Voor kinderen in het bijzonder is het vaak een hele belevenis, dat te mogen! Ook daags erna, zondag 15 september, zal er ’s middags eveneens gelegenheid zijn de orgels te beluisteren en/of te bespelen.

De Gertrudis is een ware “Orgeltuin”. Er bevinden zich drie rijksmonumentale orgels. Naast het grote Ibach-orgel (1864), het hoofdorgel dat zich in het kerkschip tegen de Peperbus   bevindt, staan er twee kleinere in het koor: het Delhaye-orgel uit + 1730 en het Rogier-orgel, in 1857 gebouwd door de Bergse orgelmaker Cornelis Rogier. Bovendien staan er in de kerk twee kleinere pijporgels die verplaatsbaar zijn, z.g. kistorgels.

Er is beide dagen een stand aanwezig waar men informatie over (de) orgels kan inwinnen, er zijn gratis folders verkrijgbaar, u kunt zich laten informeren over de “Vrienden van het Ibach-orgel” en er zijn orgelboeken en cd’s over de orgels van de “Orgeltuin” te koop.

Concert kamerkoor Musica Cordis

Op zondagmiddag 4 november verzorgt het Zeeuwse Kamerkoor “Musica Cordis” o.l.v. Hans Smout in het aanbod van de Gertrudis Cultuurstichting (GCS) een concert in de Bergse Gertrudiskerk. Het thema van het concert luidt “Terug in de tijd”. De bezoekers kunnen geestelijke koormuziek beluisteren zoals die de voorbije vier eeuwen geklonken heeft. Er wordt vooral veel muziek met begeleiding van een ad hoc strijkersensemble uitgevoerd, maar er zullen ook enkele werken klinken met alleen b.c.-begeleiding en er is veelstemmige a capella koormuziek. Het concert vindt plaats in het kader van 35 jaar Musica Cordis.

“Terug in de tijd”: koor en instrumentalisten  nemen u in het programma mee vanaf hedendaagse muziek tot aan het begin van de 17e eeuw. Begonnen wordt met een indrukwekkend “Pater noster” van de Letse componist Peteris Vasks, voltooid in 1997 voor koor en strijkorkest. Na een deel uit de Berliner Messe (1990) van de Est Arvo Pärt voor dezelfde bezetting wordt de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw geïllustreerd door het a capella gezongen motet “Beati quorum via” van Charles V. Stanford (1852-1924). Arrangeren was in de 18e en 19e eeuw (en is thans weer!) een gewaardeerde vaardigheid: speciaal voor dit concert arrangeerde Rob Daane de orgelbegeleiding van het beroemde “Geistliches Lied” uit 1856 van Johannes Brahms voor strijkorkest. Via een dubbelkorig a capella gezongen “Kyrie” van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847),  het onvolprezen “Ave verum corpus” KV 618 (1791) van W.A. Mozart en het dubbelkorige motet met b.c. “Ich lasse dich nicht” van J.S. Bach (1685-1750) wordt de 17e eeuw bereikt. Van Dieterich Buxtehude (1637-1707) klinkt de grote vocaal-instrumentale meerdelige Cantate “Nimm von uns, Herr” en van Heinrich Schütz (1585-1672) het zesstemmige motet met b.c. “Dass ist je gewisslich wahr”. De Venetiaanse vocaal-instrumentale klankpracht in “Beatus vir” (ps. 111/112) van Claudio Monteverdi (1567-1643) besluit de reis door de tijd.

Flyer MC (002)

Het kamerkoor Musica Cordis is al jaren één van Zeelands bekendste kwaliteitskoren. Hans Smout leidde de voorloper van Musica Cordis, kamerkoor Pavane, tussen 1977 en 1984 en vervolgens Musica Cordis sinds begin 2000.

Het concert begint om 16.00 uur en duurt ruim een uur. De toegang, inclusief tekstboekje, bedraagt € 10,00; t/m 18 jaar gratis. De “Vrienden van het Ibach-orgel” genieten een entreekorting van 50%. De gebuikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat.